Låne Ordbog hvor vi gennemgår de mest almindelige begreber og forkortelser du kan støde på som forbruger. Det er vigtigt at kende til diverse forskelle og karakteristika, når du skal finde frem til den bedste løsning for dig.

Læs med og så lærer du nok en ting eller to.

Afdrag – Hvad er afdrag?

Afdraget er det beløb du betaler af på lånet hver termin. Det kan være hver måned eller hvert kvartal. Det betyder at hvis afdraget er på 1.500 kr. om måneden, vil din gæld blive tilsvarende mindre. Det er vigtig at skelne mellem afdrag og ydelsen. For ydelsen vil altid være højere, da den kan indeholde, renter, bidrag mv. Så du kan opleve at din månedlige ydelse fx. er på 2.000 kr., men at du reelt kun afdrager 1.500 på dit forbrugslån. Netop fordi differencen udgøres af renteomkostninger og lignende.

Afdragsfrihed – Hvad er afdragsfrihed?

Afdragsfrihed er din mulighed for ikke at skulle betale afdrag i en bestemt periode. Ved online forbrugslån findes der udbydere som tilbyder afdragsfrie måneder og pausemuligheder, omend du fortsat skal betale renteomkostningerne i perioden. Ved boligkøb er det meget normalt med et afdragsfrit realkreditlån, så du kan fokusere på at betale mest muligt af på dit boliglån, som har en væsentlig højere rente. Denne afdragsfrihed kan være på alt fra måneder til år, afhængig af den givne lånetype.

Debitor – Hvad er en debitor?

En person eller selskab der skylder penge. Når du søger penge online, vil du blive debitor til det valgte lånefirma, der omvendt bliver din kreditor.

Debitorrente – Hvad er debitorrente?

Der findes rigtig mange navne for renten, men benævnelsen debitorrente bruges hos mange udbydere online. Debitorrenten er den pålydende rente inkl. renters rente og kaldes ligeledes for den årlige effektive rente. Så husk på at den effektive rente og debitorrenten dækker over det samme. Man kan undre sig over hvorfor benævnelserne ikke strømlines, for vi kan sagtens forstå, hvis det kan være svært at overskue. Det er dog positivt, at du altid kan læne dig op ad ÅOP-satsen.

Fordring – Hvad er en fordring?

Fordring er et synonym for gæld eller tilgodehavende. Du bør derfor ikke blive forvirret, hvis der står fordring i breve eller materiale. Det er blot en anden betegnelse for din gæld.

Hovedstol – Hvad er en hovedstol?

Hovedstolen er det beløb du skylder kreditoren (låneselskabet). Hvis du søger 75.000 kr. vil det altså være din hovedstol, mens dit disponible beløb bliver mindre. Dette skyldes, at du skal betale startomkostninger til udbyderen. Se mere om startomkostninger længere nede.

Så hvis du låner 75000 og skal betale 800 kr. i startomkostninger, vil du have et disponibelt beløb på 74.200 kroner og ikke det fulde beløb, du har ansøgt om.

Kassekredit – Hvad er en kassekredit?

Kassekredit er et beløb du har til rådighed, som du kan trække på efter behov, men hvor du betaler via renter. De fleste kender til kassekreditten i banken, hvor du fx. kan have den på 25.000 kr., og bruger du af pengene, betaler du for det via kreditomkostninger. Forskellen på kassekredit og lån er, at du ikke betaler faste afdrag på førstnævnte.

Kaution – Hvad er kaution?

Kaution er en mulighed for at stille ekstra sikkerhed til långiveren. Det kan være du har en ven eller familiemedlem der ønsker at kautionere for dig. Gør de det, garanterer de at dække din gæld såfremt du ikke kan betale den tilbage. På den måde løber banken/lånefirmaet en mindre risiko, da du stiller en større sikkerhed, hvilket typisk vil resultere i lavere renter. Omvendt binder du kautionisten til din forpligtelse.

Kreditomkostninger – Hvad er kreditomkostninger?

Kreditomkostninger er et udtryk for den samlede pris du skal betale for at have pengene. Det vil inkludere samtlige udgifter, herunder renteomkostninger, startomkostninger og løbende gebyrer. Det vil sige at låner du 50.000 kr. og skal du samlet set tilbagebetale 58.000, vil kreditomkostningerne være på 8.000 kroner. Det er derfor et begreb der er tæt knyttet til ÅOP-begrebet, omend det opgøres i kontante beløb og ikke procenter.

Kreditor – Hvad er en kreditor?

Kreditor er en juridisk enhed, enten person eller virksomhed, der har et tilgodehavende. I lånemæssig sammenhæng vil selskabet være kreditoren, der har et tilgodehavende hos dig som kunde. Du skylder dem med andre ord X antal kroner.

Kreditperiode – Hvad er en kreditperiode?

Kreditperiode, løbetid eller låneperiode – kært barn har mange navne. Alle disse dækker dog over det samme, nemlig den periode du har pengene. Ved kviklån går den normale kreditperiode op til 45 dage. Ved forbrugslån kan den gå op til 180 måneder (15 år). Ved realkreditlån er det meget normalt at kreditperioden bliver på enten 20 eller 30 år. Lånetypen har meget at sige for, hvor længe du har pengene.

Startomkostninger – Hvad er startomkostninger?

Når du opretter et nyt lån hos en udbyder, skal du betale startomkostninger. Nogle vælger at kalde det stiftelsesgebyr eller oprettelsesgebyr. I alle tilfælde er det en pris du skal betale, for at komme i gang. Du vil opleve at startomkostningerne kan være forskellige fra firma til firma.

Ribers (RKI) – Hvad er Ribers (RKI) ?

Ribers er et debitorregister, der holder styr på danskere som ikke har overholdt deres betalingsforpligtelser. Det kan være du ikke har betalt mobilregningen, dine afdrag eller øvrige udgifter. Hvis du konsekvent ignorerer rykkere og ikke får betalt, vil du risikere at ende i RKI. Der findes både Experian Danmark og Debitor Registret, hvor førstnævnte er den ældste og mest velkendte.

Står du i RKI som låner, står du i en meget vanskelig situation nærmest uden muligheder, hvorfor dit fokus bør være på at komme af med registreringen som dårlig betaler.

Termin – Hvad er en termin?

Termin som ord betyder reelt bare, at der er fastlagt et konkret tidspunkt for en handling. Lånebegrebet termin bruges om forfaldsdagen, for betalingen på lånet. Det kan være en månedlig termin, hvis du har optaget et forbrugslån online. Det kan være en kvartalsvis termin, hvilket mere ses hos realkreditinstitutterne.

Ydelse – Hvad er en ydelse?

Ydelsen er beløbet du skal betale hver termin inkl. renter, afdrag og bidrag. Ved forbrugslån skal du normalt betale ydelsen hver måned, hvor beløbet dels indeholder renteomkostningerne og dels indeholder afdraget på lånet, så gælden bliver lavere hver gang. Ved realkreditlån kan du også betale pr. kvartal og her vil der ligeledes indgå bidrag i den samlede ydelse.

Det er vigtigt at skelne mellem afdraget og ydelsen, da de nemt kan forveksles med hinanden. Ydelsen er “den samlede pakke” du betaler, mens afdraget kun er det beløb som lånet nedskrives med. Oveni det vil der altid komme renter og eventuelle gebyrer.

ÅOP – Hvad er ÅOP?

ÅOP er en forkortelse for Årlige Omkostninger i Procent. Det angives som en procentsats og er derfor et fantastisk supplement til renten. Hvorfor så det? Fordi du får et overblik over alle de forpligtelser og udgifter du bliver mødt med som forbruger. Der kan ikke gemme sig skjulte gebyrer eller andet, der kan skrævvride billedet og medføre du tager en forkert beslutning.

ÅOP-satsen er blevet lovpligtigt, netop for at skabe gennemsigtighed og transparens på lånemarkedet, så forbrugeren nemmere kan identificere de billigste udbydere på markedet. Af samme grund bør du have særligt fokus på ÅOP, når du vurderer og sammenligner firmaer eller lånetilbud med hinanden.