Vi ser på kreditvurderingen ved lån online i denne artikel. Der bliver næsten altid lavet en eller anden vurdering af dig som kunde, inden du bliver bevilget et lån. Uanset om det så er et overordnet tjek i RKI-registreret eller en mere detaljeret gennemgang af lønsedler, årsopgørelse mv.

Kreditvurderingen er et udtryk for, når selskaberne vurderer dig som privatkunde, men der laves faktisk også kreditvurderinger af virksomheder og banker. Ved lån online er vurderingen mere overordnet, hvilket er med til at give en hurtigere ansøgningsproces.

Kan jeg lave lån uden kreditvurdering?

Det mest nærliggende spørgsmål for mange er om man kan lave lån uden kreditvurdering. Det korte svar er JA, hvis du vel og mærke ikke står i RKI. Men det er primært muligt ved små pengebeløb op til 6.000, når du søger kviklån. Her er CPR nummer og ingen RKI typisk nok.

Så snart du ansøger om større og mere normale beløb, vil firmaernes kreditvurdering være mere detaljeret, men uden du nødvendigvis bemærker det. Så hvis du vil låne 10000 eller låne 40000 kr. kan du opleve at der også skal fremsendes lønsedler og årsopgørelse.

Et kredittjek vil altid være at foretrække, da det ofte medføre lavere renter. At lave lån uden kreditvurdering vil næppe give dig mere fordelagtige renter. Når det er sagt, er der markant forskel på om det er online udbyderne eller banken, der kreditvurderer dig.

Online kontra banken

Vi var kort inde på at online udbyderne laver en mere overordnet kreditvurdering af din privatøkonomi. Det gør de via dine indsendte oplysninger om beskæftigelse, civilstand, indkomst og årsopgørelse. Det giver dem et godt udgangspunkt for at vurderer, hvor meget gæld du allerede har og om du plejer at betale dine regninger til tiden.

Banken vil ofte være længere tid om det og mere grundige, ligesom de måske vil kræve sikkerhed bag. Grundigheden består bl.a. i at du skal fremsende budget, der giver et mere præcist overblik over din privatøkonomi og rådighedsbeløb.

Essensen af en kreditvurdering er at klarlægge sandsynligheden for, at låntageren kan tilbagebetale pengene.

Jo mere du kan sandsynliggøre at pengene bliver betalt af til tiden, desto mindre en risiko vil firmaet løbe og det vil medføre en lavere rente. Hvorfor kan du så sandsynliggøre det?

Her og nu kan du ikke gøre noget. For din indkomst kan du næppe lige ændre og hvis du tidligere har misligholdt dine betalingsforpligtelser, kan det heller ikke bare gøres om. Men fremadrettet kan du gøre en dyd ud af, at betale regningerne til tiden og sørge for at opretholde en stabil indtægt og sund økonomi.

Det er noget alle långivere går op i, og selvom banken gør det mere end online firmaerne, kan det i sidste ende have en betydning. Ikke mindst for den rente du får tilbudt og de omkostninger du må afholde samlet set.

Forhold der påvirker kreditvurderingen

Til sidst vil vi nævne de centrale forhold, der kan være med til at påvirke kreditvurderingen. Det er værd at understrege, at det vil variere fra udbyder til udbyder. Det er ikke alle forhold der tages med i ligningen alle steder. For som nævnt, vil banken gå en del mere detaljeret til værks, hvor budgetter og rådighedsbeløb fx. skal være klarlagt. Her er de centrale elementer:

  • Indkomst & årsopgørelse
  • Opsparing og/eller gæld
  • Bopæl & civilstand
  • Betalingshistorik (har du tidligere betalt for sent eller været i RKI)

Du kan læse en ret præcis og velbeskrevet definition af begrebet her.